webinar register page

Nyhetsoppdatering i Asyl- og utlendingsrett 19. august kl 10-12
Øyvind Dybvik Øyen, seniorrådgiver i Utlendingsnemnda

Program & temaer som belyses:

Sur place-aktivitet i Norge

Konvertering

Tilbakekall av tillatelser

Nyere rettspraksis

Aug 19, 2021 10:00 AM in Oslo

Webinar logo
* Required information
Loading